Uudised

Üritus pühendatud Eesti Vabariigi 90. aastapäevale ja Ridali Lennuklubi 45. aastapäevale.
Ürituse koduleht: http://kultuur.edu.ee/~meelism/
RidaliRidali
vaade tornistvaade tornist

Ohtlikud mõõteriistad Ridalis

Ridalisse sai kunagi Raadi lennuväljalt toodud igasugu sõjalennukite mõõteriistu, osi. Täna viisid eridemineerijad Ridalist minema koguse raadiumi sisaldavaid mõõteriistu, mille kiirgus ületas looduslikku fooni 60X. Mõõteriistu on koju tassinud õige paljud, et vaadata, mis sees on. Püüdke neist esemetest vabaneda, ohtlikud on nad eluruumis. Radioaktiivsed on musta korpuse, kollaste osutite ja numbritega, eriti lahtivõetultOhtlikud kelladOhtlikud kellad. Kuum ! Aparaat siriseb...Kuum ! Aparaat siriseb...

Ridali taevas

Suvine argipäev RidalisSuvine argipäev Ridalis

26. juuni Ridalis

Esimene purjekas startis alles 17.00, ilm oli eriline, tõusud olid tugevad, aga langused seda enam. Neljast purilennukist kolm startisid uuesti, vaid
Jantar jäi esimesel katsel taevasse.Blanik pukseerijat ootamasBlanik pukseerijat ootamas
Nähtavus oli ideaalne.Nähtavus oli ideaalne.
Pilve piirini veel tükk maadPilve piirini veel tükk maad3 Blanikut lähevad teisele katsele.3 Blanikut lähevad teisele katsele.

Riigikogu võttis 19. juunil vastu lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse. Lennundusseaduse muudatus jõustub järgmisel päeval pärast avaldmist Riigi Teatajas.
http://www.ecaa.ee/atp/failid/LS_RLSmuudatus2008.doc

Lennundusseaduse peamiseks muudatuseks on senise ühe lennuettevõtja sertifikaadi asemel kahe eri liiki sertifikaadi kehtestamine:
1) ärilise lennutranspordiga tegeleva lennuettevõtja sertifikaat;
2) lennutöödega tegelev lennuettevõtja sertifikaat.

Uue, lennutöödega tegeleva lennuettevõtja sertifikaadi sissetoomine võimaldab ettevõtjatel lennutöödeks sertifikaati taotleda lihtsamatel alustel. Kehtiva seaduse järgi pidi ka lennutööde tegija taotlema ärilise lennutranspordi sertifikaati. Lennutööd on kõik muud tegevused, mis ei ole käsitletavad reisijate, posti ega lasti veona, näiteks on lennutööd väetiste ja teiste kemikaalide puistamine põllumajandustöödel, objektide tõstmine ja paigaldamine ehitustegevuses, õhust fotografeerimine, vaatlus- ja patrull-lennud, otsingu- ja päästetööd, õhus reklaamimine ning huvilennud.

Muud seaduses tehtavad muudatused:
1. lisatakse lennuõnnetuse läbi kannatada saanud õhusõiduki hõlpsamat leidmist võimaldav avariimajakate nõue;
2. õhusõidukite jälgimise tagamiseks õhuruumis, on seadusesse lisatud kohustus tagada õhusõidukil transpondri olemasolu;
3. lennuliiklusteenistuse ja hooldamisega tegeleva ettevõtja tegevuse ohutuse tagamiseks sätestab eelnõu ohutusjuhtimise süsteemi olemasolu kohustuse;
4. Euroopa Liidu ning rahvusvahelistest nõuetest tulenevalt laiendatakse Lennuameti järelevalvefunktsiooni õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta.

Riigilõivuseaduse muutmisega viiakse lennuettevõtja sertifikaadi kohta riigilõivuseaduses toodud Lennuameti toimingute sätted kooskõlla lennundusseaduses tehtud riigilõivualaste muudatustega. Seaduseelnõus on oluliselt tõstetud Lennuameti poolt tehtavate toimingute eest võetavaid riigilõivusid, kuivõrd hetkel kehtivad määrad ei ole kulupõhised. Valdkonna asutusena peab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium otstarbekaks soodustada lennundusalast mittetulundustegevust (nagu lennundusalast ettevõtlustki), mistõttu on eelnõus toodud mittetulundusliku lennutegevuse (ja lennuettevõtja sertifitseerimise) lõivumäärad madalamad arvutuslikest kulupõhistest lõivudest.

Ridali noored, laupäev 14 juuni

Homme, laupäeval 14. juunil kogunemine Ridalisse 11.00- 12.00.

Plaanis:

Maapealne ettevalmistus lendudeks (long briifing);

tutvumislennud 1 x 600m;

räägime med. komisjonist.

Tervitades,
Leho

Lennuõpilase loa väljaandmise riigilõiv.

Infoks kõigile uutele klubiliikmetele ja ka vanematele liikmetele, kes taotlevad Lennuametist lennuõpilase litsentsi.

Lennundusloaga seotud toimingute eest on mittetulundusliku lennutegevuse puhul riigilõiv 300.- EEK.

Saaja: Rahandusministeerium
Hansapanga konto nr 221023778606
Ühispanga konto nr 10220034796011
NB ! Lennuameti toimingute viitenumber - 2900073106
Selgituseks: Õpilase loa väljaandmine.
Summa 300.-

Leho

Koolitus info - laupäev 07. juuni. 2008.a.

Laupäeval 07. juunil toimub regulaarne koolitus tegevus ja töine toimetamine Ridali "imedepõllul".
Alustame kell 11.00.
Teooriakoolitus: Lennureeglid (räägib Kert Kotkas, kes saabub Vihterpalu põlengukoldest An-2 kabiinist).

Leho

Ridali

Vaade RidalileVaade Ridalile: Vaatame ikka veel ülalt alla...
Bensiin on ropult kallis, Lennuamet pigistab, aega ei ole, raha napib, riik on pankrotis, hein kasvab, lennuväli vajab niitmist jne. Aga lennata on hea.

abb, regio, politsei ja ülikool abb, regio, politsei ja ülikool: lennupäev on läbi

Jak-54 Ridalis ja teisi pilte...

Mudelistid on aktiivselt külastanud Ridali lennuvälja ja täna oli kohal Jak-54 koopia, mis lendas väga ilusti.Jak-54Jak-54
Seda mudelistid ostaksid...Seda mudelistid ostaksid...: Huvi pakkus kõigile ja lendas nagu päris lennuk.Ja natuke purilendu....Ja natuke purilendu....: Ilm oli hea, nagu näha !Lend oli pikk ja külmusin tagumises kabiinis päris  ära.Lend oli pikk ja külmusin tagumises kabiinis päris ära.: Pilt tagumisest kabiinist.Vaade Ridalile 30. mai seisugaVaade Ridalile 30. mai seisuga: Rada on keskelt eriti madalalt ära pügatud, sest Pakker saabub 1. juunil Ridalisse nn."Pakkeri" rebaseid poputama ja muidu ei leia lendurid lennuvälja ülesse.Meie tuumaraketidMeie tuumaraketid: Päritolu ei ole teada aga tõenäoliselt laevade hävitamiseks mõeldud rakettide koonused.Ridali valmiv kopterRidali valmiv kopter: Kin-dza-dza, lennuaparaat nagu Georgi Danelija filmis.Keegi lendas meist üle.Keegi lendas meist üle.: Taevas on täis lennukite poolt tekitatud visuaalset reostust.

Lehed