Uudised

Küsimuste-vastuste rubriik ajutiselt suletud

Kuna pahalased olid üles leidnud küsimuste-vastuste rubriiki postitamise võimaluse, siis sai postitamise õigus anonüümsetelt kasutajatelt ära võetud. Kui nende huvi raugeb, siis eks teeme jälle lahti, sest vastasel juhul kaotab rubriik mõtte.

Klubi koolitustegevus registreeritud

Lennuametist jõudis täna paberkandjal kohale koolitaja registreerimisvorm
No VA 571-2 RK2008-2, milles Lennuamet tõendab, et MTÜ Ridali Lennuklubi on
vastavuses JAR-FCL 1 koolitustingimustele registreeritud.
Koolituse liik: purilenduri koolitus, lennuki erapiloodi koolitus.

Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimistunnistus

Lennuametist jõudis täna paberkandjal kohale mittetulundusliku lennutegevuse registreerimistunnistus Nr EST003/MTÜ, mis tõendab, et klubi lennutegevuse korraldus ning õhusõidukite käitamine vastab majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2005.a. määruse nr 65 nõuetele.

Lähipäevil peaksid kohale jõudma koolitusload.

Vene - Saksa koostöö

Vene - Saksa helikopter
Vene - Sakasa "Läänemere gaasijuhe" projekt lennunduse vallas.
RI -30 Eaglet

lennukaal: 550 kg
pilootide kaal: 300 kg
kohti: 2
rootori diam.: 6,00 m
pikkus: 5,90 m
kõrgus: 2,80 m
V max: 170 km/h
V reisi: 140 km/h
lennukaugus: 500 km
jõuallikas: ROTAX 912S, 100 hj.(4 taktiline bensiini)

Üles soojendatud NSVL hiigelaegadest pärit Kamovi militaar minihelikopteri arendus, sakslaste ja venelaste koostöös. Pidi väga hea riistapuu olema.

Andmebaasi probleemid

Täna öösel oli andmebaas maas ja seetõttu polnud klubi veebileht mõnda aega kättesaadav.

Erialakeele test lennumeeskonnaliikmete (muudetud !)

http://www.ecaa.ee/atp/?id=56852

Registreerimine testil osalemiseks:
Tartu Lennukolledž
Carmen Ruus
carmen@tac.ee või tel 744 8106

Alates 5. märtsist 2008 peavad kõik rahvusvahelistel lendudel osalevad lennumeeskonnaliikmed (piloodid, navigaatorid, kes on kohustatud pidama raadiosidet), lennujuhid ja lennuinformaatorid tõendama lennunduse inglise erialakeele taset. Keeletase peab olema kas 4. (kutsetase), mis kehtib 3 aastat, 5. (edasijõudnud), mis kehtib 6 aastat või 6. (eksperttase), mis on tähtajatu. Lennunduse erialakeele taset tõendav kanne tehakse lennundusloale Lennuametis.
Nõutud keeletaseme tõendamiseks tuleb sooritada test. Eestis korraldab testi Tartu Lennukolledž koostöös Mayflower College’iga Inglismaalt.
Nimetatud testi läbisid lennujuhid ja lennuinformaatorid 24.-26. oktoobril 2007. 43st osalejast sooritasid testi edukalt 39, neist 6.tasemele 3, 5.tasemele 15 ja 4.tasemele 21.

Priit Lõuk
Lennunduslubade osakonna juhataja
Lennuamet
6103573
priit.louk@ecaa.ee

Ja positiivne reageerimine Johan Penderi ja EEHLi poolt, kes on leidnud alternatiivse eksami teostaja maksumusega 100 EUR.
: Inglise keele test - EEHLi versioon

Postitaja parasiil on Teisipäev, Jaanuar 08, 2008 - 02:46 PM EET,

Seoses 5. märtsil jõustuva nõudega keeleoskuse taseme märke kohta lennundusloal pidas EEHL Eesti Lennuametiga nõu, et kas lisaks kallile keeletestile mille Lennuamet on planeerinud 22.-24. jaanuarile oleks võimalik ka alternatiiv luua? Lennuamet oli nõus, et EEHLi kaudu otsitakse odavamat varianti.

Johan Pender Aeronautikaklubist leidis Soomest kvalifitseeritud spetsialisti, kes on nõus pakkuma eksamiteenust hinnaga 100 EUR / eksam. Eksamineerijaks on Kenneth Kaspi kellele on Soome Ilmailulaitos andnud välja pädevust tõendava tunnistuse.
Kenneth suudab võtta vastu kuni 15 inimest päevas. Tal on õigus võtta vastu järgmisi eksameid:
IH 08 - Revalidation
ELPAC - Language proficiency test for renewal of the endorcement. Language proficiency test for initial issue of the endorcement.

Eesti Lennuamet Priit Lõuk'i isikus kaalub praegu kas lubada Kennethil võtta vastu ka eesti era ja harrastuslendurite eksameid. Priit Lõuk lubas vastuse anda 15. jaanuariks. Positiivse tulemuse korral saame hakata planeerima eksamite aegu.

Lennuameti vastus:

http://www.pilots.ee/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3...

Eesti Lennuspordi Föderatsiooni liikmesorganisatsioonide juhtidele

Eesti Lennuspordi Föderatsiooni aastakoosolek toimub laupäeval, 02. veebruaril 2008.a. algusega kell 11.00 Tallinnas, THK „Kullo“ ruumis nr 201.

Päevakorras:

1. Eesti Lennuspordi Föderatsiooni 2007. aasta tegevusaruanne
2. Kaasaruanded alaliitudelt
3. ELFi 2007. aasta eelarve täitmisest ja finantsaruanne
4. Revisjoni aruanne
5. Aruannete arutelu ja kinnitamine
6. Arendusi ELF-i töökorralduses
7. 2008. a. maksude ja tasude suuruste läbiarutamine ja kinnitamine
8. 2008. a. tegevussuundade ja eelarve arutelu ja kinnitamine
9. Esilekerkinud küsimused
10.ELF-i presidendi, peasekretäri, juhatuse liikmete ja revidendi valimised

Palume tagasisidet teate kättesaamise ja osalemise kohta.

ELF-i juhatus

Ridali 4. jaanuar 2008

Veebikaamera 4. jaanuar 2008

Veebikaamera 4. jaanuar 2008

Ridali 23. detsembril

Maa valgeMaa valge

Lehed