Kasutaja einar ajaveeb

Blanik pukseerimas

Ukrainas pukseerib Blanik purilennukeid, pildil slepis mingi purilennukMotoblanik ja Nimbus 4DMMotoblanik ja Nimbus 4DM

Purilennu MM võistlused 2008

Purilennu MM Lüsse, Saksamaa 02.08.2008-16.08.2008 http://www.wgc2008.org/ klassid vaba, 18m, 15m
Purilennu MM, Rieti, Itaalia 02.08.2008-16.08.2008 http://www.wgcrieti.it
klassid klubi, standard, maailm.

Venemaa purilennuspordist

Toodetud purilennukid aastatel 1988-2002

1988 - 2002 toodeti kokku 8260 purilennukit

DG Flugzeugbau DG-300 238 DG Flugzeugbau DG-500 235 Glaser-Dirks DG-600 113 DG Flugzeugbau DG-800 286 DG Flugzeugbau DG-1000 16

Grob G 103C Twin III 167

HpH Ltd Glasflügel 304C 62 Start + Flug H101 Salto 7

Rolladen-Schneider LS4 475 Rolladen-Schneider LS6 210 Rolladen-Schneider LS7 165 Rolladen-Schneider LS8 453 Rolladen-Schneider LS9 7

Scheibe SF 34B 12

Schempp-Hirth Janus 73 Schempp-Hirth Nimbus-3D 54 Schempp-Hirth Nimbus-4 39 Schempp-Hirth Nimbus-4D 71 Schempp-Hirth Ventus c 248 Schempp-Hirth Ventus-2a/b 140 Schempp-Hirth Ventus-2c 285 Schempp-Hirth Discus a/b 370 Schempp-Hirth Discus CS 298 Schempp-Hirth Discus-2 160 Schempp-Hirth Duo Discus 357

Schleicher ASK 21 393 Schleicher ASW 22 34 Schleicher ASK 23 50 Schleicher ASW 24 310 Schleicher ASH 25 205 Schleicher ASH 26 200 Schleicher ASW 27 201 Schleicher ASW 28 61

Stemme S10 160

SZD-42-2 Jantar 2B 10 SZD-48-3 Jantar-Standard 3 118 SZD-50-3 Puchacz 153 SZD-51-1 Junior 150 SZD-55-1 113 SZD-56 Diana 6 SZD-59 Acro 23

PZL-Krosno KR-03A 62

PZL-Swidnik PW-5 Smyk 255 Bielsko 1 PW-5 Smyk 10 PZL-Swidnik PW-6U 20

Swift S1 30

MDM-1 Fox 40

ICA IS-28B2 42

LAK-12 120 LAK-17 40 LAK-19 2 Genesis 26

Centrair Pegase 254 Centrair 201 Marianne 41 Centrair SNC-34C Alliance 42

Avia Stroitel Russia AC-4 65 Avia Stroitel Russia AC-5 31

LET L-13A Blanik 5 LET L-13AC 12 LET L-23 Super Blanik 305 LET L-33 Solo 91

VSO 10 Gradient 39

Total: 8260

"Lendame peale"

http://www.alecoq.ee/lendamepeale/reeglid.html
Õllejoomisel on tekkinud uus mõte !

Blanikult varjuga hüppamine

http://www.youtube.com/watch?v=8GQjka3ZXtg
Ridalis järele proovitud.

2. märts oli Ridalis lennupäeav

Kohale saabusid mudelistid koos nelja raadioteel juhitava mootorlennukiga. Vanale tuttavale Korsaarile tõid mudelistid kostiks koti krõbuskeid. Korsaar ei ilmutanud koos seltskonnaga saabunud koera suhtes mingit külalislahkust ja kätte ta koera sai ning nina veriseks lõi. Mudelid olid ägedad, üks esmakatsetus lõppes küll õnnetusega.Komisjon on Komisjon on "sündmuskohal"
Mine ometi käimaMine ometi käima
Mootori soojendamineMootori soojendamine
Vist F-14, muutuva noolsusega tiibVist F-14, muutuva noolsusega tiib
Korsaar hoidis Korsaar hoidis "õhu puhtana" vähemalt koertest.

Alfaisased, teema, millest klubis on juttu olnud

http://www.ap3.ee/Default2.aspx?ref=topcomm&ArticleID=f1bf3f69-2ca9-411c...
ja on olnud ka konkreetne näide. Võib olla keegi tunneb end ära, pisuke eneseanalüüs tuleb kasuks.
Teema oli meil arutluseks Ridalis umbes kolm aastat tagasi. Plusspunkt Jaanile, sest tuleb välja, et tal oli tookord õigus. TVd vaadates seisid paar aastat hiljem konkreetse näitliku alfaisase alluvad streikijate seas ja nõudsid palka !

Pühajärvel on kalastusvõistluseks piisavalt jääd

Viktor plaanis koos Raulp` ga viia klubi esindusmeeskond kalapüügivõistlustele. Kui minek, siis leian ka sikuska, puuri ja plasku hõlma alla.
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=18238077

TOUREST 2008 turismimessil on kohal kõik lennukompaniid , kes soovivad reisijateveol nn. "tordist" suuremat tükki endale lõigata. Hindu püütakse viimaseni alla suruda, valmis ollakse lendama isegi kahjumiga, et hiljem loodetavalt väljasureva firma turuosa endale saada.
http://www.postimees.ee/140208/esileht/olulised_teemad/tarbija24/reis/31...
Messil pakub ka Estonian Air 50 000 eriti odavat piletit:
http://www.estonian-air.ee/10877?id=10330
Konkurents on hea !

Su-35 propagandavideo

Venelased on ikka päris ülbeks läinud:
http://media.izvestia.ru/society/article77/

Lennuohutuse aastakokkuvõte 2007

2007. aastal esitati Lennuametile 205 ettekannet 195 lennunduses toimunud juhtumi kohta (2006. aastal 163 ettekannet). Ettekanded esitasid Lennuliiklusteeninduse AS lennujuhid, Eesti lennundusettevõtjad, MTÜ-d ja erapiloodid. Lennuliiklusteeninduse AS lennujuhtide ettekanded kajastasid kogu toimunut oma vastutusalas, st. ka neid juhtumeid, kus osalejaks olid Tallinna lendavad ja Tallinna FIR`ist läbi lendavate välisfirmade lennukid. 205-st ettekandest 113-s oli "aktiivseks osalejaks" Eesti lennundusettevõtete lennukid.

2007 aastal juhtus Eestis:
3 lennuõnnetust (accident`i):

- Lennuki BN2 (Britten Norman) purunemine maandumisel halva nähtavusega ja väljapoole lennurada

- Mootoririke kopteril Robinson R44 ja hädamaandumisel saadud olulised kopteri konstruktsiooni purunemised

- Lennuki Cessna C172 väljajooks lennurajalt ja lennuki konstruktsiooni kahjustused kokkupõrkest maapealsete takistustega (puud, põõsad, maapinna ebatasasused).

2 tõsist lennuintsidenti (serious incidents):

- Lennuki SAAB 2000 ruleerimine stardirajale ilma loata ja keeldu eirates samal ajal, kui vastaskursiga maandunud lennuk ATR72 sooritas läbijooksu;

- Lennuki Boeing B735 lateraalse navigatsioonisüsteemi ebaadekvaatne toimimine ja seiskamine ning sellest tulenev lennuki maandumine varulennuväljale saatelennukite eskordiga.

Lennuõnnetusi ja tõsiseid intsidente uurib MKM Kriisireguleerimise osakond ja ettekanded uurimiste tulemustest asjaosalistele on edastatud või edastatakse.

Peale ülaltähendatu 2007. aastal teatati lennuametile:
- 60-st intsidendist (2006a intsidente 78);
- 62-st juhtumist, millised ei mõjutanud lennuohutust;
- 46 ettekannet juhtumitest erinevate asjaolude kohta (ilma muutumine, hõivatud lennurada, jne.), mille põhjusel lennujuht või piloot sooritasid standardsetest protseduuridest erinevaid tegevusi;
- 19-l korral oli ettekantud kokkupõrkest linnuga;
- 3-l korral oli tegemist reisija(te) allumatusega.

See, et ettekannete arv on suurenenud ja intsidentide arv vähenenud, on kahtlemata tähelepanu vääriv, kuid mitte põhjus rahuloluks.
Ülaltoodu käsitleb toimunut Eesti õhuruumis üldiselt, kaasaarvatud toimunu ka välisoperaatoritega.
Järgnev statistika kajastab Eesti operaatoritega toimunut.
113 ettekannet puudutasid Eesti operaatorite tegevust.
Eesti operaatorite lennuohutuse tase numbrites näeb välja järgmine:

- 2 lennuõnnetust (R44 ja C172);
- 1 tõsine intsident (B735 LNAV);
- 35 intsidenti (sh. 3 kokkupõrget lindudega);
- 14 kokkupõrget lindudega.

42 ettekannet kajastasid olukordi, mille puhul antud hetkel ei olnud ohtu lennukitele ja lennuohutus oli tagatud, kuid võimaluse korral või teistsuguses situatsioonis ja riske hinnates oleks lennuohutuse tagamiseks vaja olnud ette võtta meetmeid.

33-l korral kanti ette manöövritest, situatsioonist õhuruumis või maapeal, vaatlustest ja olukorrast, mis näisid ebastandardsetena ning ei olnud seotud lennuohutusega. Need ettekanded sisaldasid ka teateid kokkupõrgetest lindudega, milliste jäljed avastati lennujärgsel või lennueelsel lennuki ülevaatusel, aga lennul kokkupõrget ei märgatud. Sääraseid kokkupõrkeid oli 11.

Peatun nüüd intsidentidel, milles osalesid Eesti operaatorid ja EANS.
Lennuki mootori(te) ebastabiilse töö, rikke või seiskumise tõttu fikseeriti 2007. aastal 9 intsidenti:
- 3 korda maandumine stardilennuväljal;
- 1-l korral mootori vibratsioon ja maandumine lähimal lennuväljal, (C150);
- 2 korda katkestati start enne lennuki tõusu, ühel korral välisukse signalisatsiooni „Uks lahti” tööle hakkamise pärast;
- 2-l korral külmus lennuki gaasitross kinni ja mootori võimsust ei olnud võimalik reguleerida;
- 1-l korral ületas mootori töötemperatuur lubatud piiri;
- 1-l korral ei starditud.

Ülejäänud 26 intsidendi põhjusteks olid:
- avariisüsteemi kasutamine teliku väljalaskmisel 2-l korral;
- rehvi tühjenemine ruleerimisel 5-l korral GA -üldlennunduse lennukitel;
- ATC loa piiri ületamine 3-l korral;
- lennujuhi korraldust ei täidetud 2-l korral;
- 2-l korral kahjustati lennuki propellerit – ruleeriti takistuse otsa;
- 2-l korral oli raadioside ebakvaliteetne – halb kuuldavus;
- 2-l korral alanes õhurõhk lennukis nii, et oli vaja vähendada lennukõrgust;
- 3-l korral ületati lubatud kõrgust 400-600 jalga;
- veel oli intsidentide põhjusteks: rihma jätmine ukse vahele (peksis vastu lennuki keret), üle keelualade lendamine, sattumine varisemisrežiimi pilvedes soovides lennata üle CB, rikked lennukite elektri- ja tiiva maandumisklappide väljalaske süsteemides, staatilise elektrilaengu lahendus (välk) lennukisse, lennuvälja raadionavigatsiooni raadioseadmete ebastabiilne töö ja sellest tulenevad korduvlähenemised, suits kabiinis mootori käivitamisel, kordusringile minek raja ootamatu ja ka ilma loata hõivamise tõttu, ruleerimisteelt väljasõit suure kiiruse tõttu.

Eesti lennundusettevõtete lennuohutuse taset hinnates, lähtudes ülaltoodust, ei ole rahuloluks põhjust, sest vaatamata intsidentide arvu vähenemisele ei ole toimunu meie lennuettevõtetes lennuohutuse tasemele kasuks.
Igal eraldi juhul on kindlasti vaja välja selgitada juhtunu põhjused ja meetmed, kuidas edaspidi vältida õnnetusi ja intsidente.
Siiski väärib märkimist, et üldine intsidentide arv on vähenenud ja inimeste tervisele pole kahju tekitatud. Soovin, et jätkuks enesekriitiline suhtumine oma tegevusse asjaoludes, mis puudutavad lennuohutust, ja jätkuks veelgi üksikasjalisemalt lennujuhtumistest teatamise praktika käesoleval aastal.

Ohutut lendamist

Lugupidamisega

Raivo Kask
Lennuameti lennutegevuse osakonna
vaneminspektor

28. jaanuar 2008
Tallinnas

Lehed