Mis oleks ...?

Ridali lennuklubi, kui nii öelda "enese nähtavamaks tegemiseks" Eesti umbses meedias oleks näiteks võimalus avalikustada Rannaleetide fond "Sinilind" mahhitusel üht-teist huvitavat  klubi lennutegevuses ilmnenud ilmastikunähtustes Eesti õhuruumis? (Näiteks meil leidub veel senini kahtlejaid, et kas Eestis termikapilvede aluspiir 3000 meetrit on üldse võimalik). Teadagi oli "Sinilind" purilennuki nimi, millega hr. Rannaleet seenior  1934. aastal, tol ajal  tähelepanuväärse lennu, Tallinnast üle Soome lahe Helsingisse sooritas.

Ligi 15 aastat tagasi Eestis asutatud Rannaleetide fond "Sinilind" on fond, kus  jagatakse toetusi ja tunnustust kolmes valdkonnas, üks neist on: "Eesti purilennunduse saavutusi ja teeneid atmosfäärinähtuste jälgimisel". Selle fondi viieliikmelise halduskogu üks liige on ka purilendu esidav hr. Einar Viin.

Tähelepanekute eest atmosfääri jälgimisel pole stipendiumit muidugi ette nähtud (polegi midagi jagada), kuid tunnustust või äramärkimist fondilt võiks lennuklubi küll välja kaubelda.

Kommentaarid

Sel aastal toetati Tuule Müürsepa doktoriõpingute taotlust stipendiumile Zürichi riiklikus tehnoloogiainstituudis (ETH Zürich) atmosfääridünaamika erialal. Toetuse summa oli 1600 euri. Siiani pole keegi purilenduritest midagi taotlenud, "Sinilinnu" fond on varasemalt kõigile teada. Algkapital oli 35 000 euri. Mõned aastad tagasi toetati Kairo Kiitsakut, praegust noort aktiivset meteoroloogi. Kevadel võiks Kairo Ridali külla kutsuda, räägiks meteoroloogiast. Kui me mingi aruka ettepaneku esitaksime, siis saaks selle raha. 

 

einar

Ei pea fondillt "Sinilind" taotlema just raha (stipendiumi) vaid, et fond võiks ka näiteks aasta kokkuvõttes avaldada (veebilehel või muus kirjasõnas) tunnustust Ridali lennuklubi hiljutiste saavutuste eest Eesti purilennu valdkonnas.

Mõni aasta tagasi sooritas klubi purilendur Teet esmakordselt Eestis, Eesti tingimustes tähelepanuväärse lennu (FAI?)kolmnurkmaršruudil 500 km. Kogu see lend toimus täielikult ainult Eesti õhuruumis, mis on  meie õhuruumi väiksuse ja meteoroloogilste tingimuste (ümberringi suured veekogud) suhtes haruldaselt kõva sõna.  See lend on ju vaieldamatult üks värskemaid  Eesti purilennunduse saavutusi. Teedu tähelepanekud selle lennupäeva meteotingimuste kohta oleksid kindlasti õpetlikud ka eesti meteoroloogidele. Muide, Ridali klubis leidub siiani kahtlejaid, et lennunuklubi purilendajad on üldse 500 km Ridalis kolmnurkmaršruuti kunagi läbi lennanud!

Ridali purilendurid on veel oma hiljutiste lendudega teinud esmakordselt kindlaks, et ka Eesti meteoroloogilistes tingimuste tekib soodsate meteotingimuste kokkusattumistel seisevlaine, mis on mõneti ootamatu, kuid ilmselt sugugi mitte nii haruldane ilming nagu oleks võinud arvata.