Euroopa Komisjoni ajapikendus Eestile

Euroopa Komisjon andis Eestile ajapikendust raadiosageduste kanalisammu 8,33 kHz üleminekuks.

https://www.ecaa.ee/et/uudised/ajapikendus-833-khz-kanalisammu-rakendami...

Kommentaarid

Komisjon andis ajapikendust, aga kas meie ülepüüdlikud ametnikud seda ka kasutavad? Smile