Lendajate arv Saksamaal

1.01.2007 seisuga oli Saksamaal purilendureid 31.279, 47% kogu Saksa Aeroklubi liikmetest. Võrreldes aastaga 2000 on purilendurite liikmeskond vähenenud 5200 võrra.
Mootorlendureid oli 11.342, 12%, samuti langustrend 2000. a. võrreldes.
Langevarjureid 5986, 12%
Kergelennuki piloote 1915, 2,88%, juurdekasv 2000.a. 900 inimest
Mudeliste oli 13.457, 20,23%, juurdekasv ligi 2000 inimest.

Kommentaarid

see teeks siis per capita võrdluses eestisse c.a. 600 purilendurit, s.t. 20x rohkem kui täna on.

Mis tähendab, et kuigi sakslastel langeb, siis meil peaks loodusseaduste järele jälle tõusma.

Mis sa vihjad piiride lahti minekule või? Ei oska välja mõelda ühtegi loogilist asjade kulgu, loodusseadustest rääkimata, millisel juhul peaks meil purilendurite hulk suurenema, kui sakste maal väheneb. Pigem on nii, et kui nemad on raskustes ja neil lendajad loobuvad, siis meil peaks see trend 10x kiirem olema, kui võrrelda elatlustasemeid.

Huvitav on selle asja juures ainult see, et lennukitehased kuulutavad pidevalt müüginumbrite suurenemist.
Hendrik

Ei tasu numbreid niisama lahmida! Kui juba tahetakse mingeid võrdlusi tuua, siis maksaks korraksi internet lahti võtta (IT-inimesed ikkagi) ja algandmed üle vaadata!

Kui inimeste arv võrdluseks võtta oleks Eesti purilendurite arvuks 425, mitte 600. Kaunis suur vahe, kuigi jah eriti "roosilisemaks" sellest meie seis ei lähe Sad

Samas ei saa otsest võrdlust teha: liiga erinev majanduslik, poliitiline ja geograafiline erinevus. Lihtsalt mingeid suvalisi näitajaid võttes võime jõuda utoopiliste tulemusteni. Näiteks pindalasid võrreldes peaks Eesti purilendurite hulk olema 3303! Arvestamata aga jääks siis erinevalt Saksamaast meie mereäärne kliima, mis ei ole just eriti positiivne meie tegevusele.

Eelnevaga ei taha väita, et purilendurite arv on meil normaalne, kaugeltki mitte.