Lennupiirangud õhusõidukitele ja geograafilised alad mehitamata õhusõiduki lendamise piiramiseks

https://www.riigiteataja.ee/akt/326082022001

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3260/8202/2001/VV_229k_lisa1.pdf#

Objekt number kaheksa on Võrus asuva Taara kasarmute või Kuperjanovi koordinaadid, edaspidi hoiame seal kõrgust 670 meetrit

Kommentaarid

Siin võib olla sobib täpsustada, et korraldus sätestab kõrguse maapinnast, mitte keskmisest merepinnast nagu enamus muud õhuruumi piirangud. (Tabelist ei selgu üheselt). 

1.2. Lennupiiranguga hõlmatud õhuruumi osa ja geograafilised alad mehitamata õhusõiduki lendamise piiramiseks piiritletakse geograafiliste koordinaatidega WGS-84-süsteemis ning kõrgusega maa- või veepinnast. 

 

 

ja veel üks meeldetuletus asja kohta, mis vist varem ka kehtis?

3.3. Kui lend suundub mittekontrollitavas õhuruumis Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelisele kontrolljoonele või Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi maismaapiirile lähemale kui 5 km (2,7 meremiili) ja toimub allpool lennutasandit (FL) 95 ehk 2900 m, tuleb lennuplaan esitada vähemalt 60 minutit enne väljumist, tehes lennuplaani märkuste väljale märke „piir” (RMK/border).

3.4. Kui lend suundub mittekontrollitavas õhuruumis Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelisele kontrolljoonele lähemale kui 5 km (2,7 meremiili) ja toimub allpool lennutasandit (FL) 95 ehk 2900 m, siis teavitab lennuliiklusteeninduse büroo (ATS-büroo) või vastav lennuliiklusteeninduse üksus (ATS-üksus) vähemalt 60 minutit enne lennu toimumist Politsei- ja Piirivalveametit.

Kummaline, Maa-ameti  kaarti järgi osundavad 8. objekti koordinaadid alale Nõo vallas. Maa-ameti kaarti koordinaatide alusel asuvad Kuperjanovi kasarmud kolmnurgas:

57, 827 : 27,013

57,821  : 27,021

57,827  : 27,031

ala seitse on Taara, ala kaheksa Luunja, minu viga. 

574912N 574931N 574938N 574940N 574934N 574912N 0270119E 0270051E 0270058E 0270159E 0270159E 0270119E

einar

See Maa-ameti koordinaatide süsteem on mingi eriline süsteem, mis ei lähe kokku lennukaartide koordinaatide süsteemiga, sellega ei saa jah KM objekte võrrelda.

Üldiselt on nii, et igal riigil on oma koordinaatsüsteem, rikkaliku ajalooga ja suure geograafilise ulatusega riikidel isegi mitu.

Asi selles, et maakera on lopergune, aga kaart on tasapinnaline. See tekitab moonutusi ja iga riik valib siis endale sobiva projektsiooni. Aja jooksul on arusaamine Maa lopergulisusest täpsustunud ja sestap läheb ka Eesti rikkaliku ajalooga riikide rühma. Rohkem lugemist on siin: http://www.geo.ut.ee/~raivo/ESTCOORD.HTML

Merendus ja lennundus on aga piiriülesed, ja ega ilmasjata ei ole seetõttu WGS lühend "World Geodetic system" ja seal on ka taga WGS84, sest kehtib just tolle aasta kokkulepe (mis siis, et pidevalt vananev).

Sestap on tõesti nii, et koordinaat 57 kraadi põhjalaiust ja 27 kraadi idapikkust ei tähenda midagi ilma, et sinna oleks juurde lisatud projektsioon ja geodeetiline süsteem.

Lisaks võib apsakaid tekitada ka see, et 57.3030 N ja 57 30 30 N võib siin-seal sassi minna. Esimene on kümnendkraadides, teine kraadid-minutid-sekundid ja tähendavad jällegi erinevat asukohta, isegi samas koordinaatsüsteemis. Teinekord on veel kasutuses hübriidid, stiilis 57 kraadi 30.5 minutit. 

21. sajandil võiks seadusandja ka lisaks koordinaatidele lisada ka materjali (kaarti), mis on inimkeeli arusaadav. Hetkel siis peab igaüks vastavalt oma tehnilistele teadmistele hakkama neid kõiki punkte, mis on selles akti lisas välja toodud joonistama kuskile kaardile.  Juhuslikult küsin, et kas keegi on Võru kasarmute puhul selle töö ära teinud? Tahaks teada kui suureks nad selle ala venitanud on.

see on omaette põnev teema, ära hakka!

Taasiseseisvumise ajal seisin üsna lähedal Eesti-Vene piiriläbirääkimistele. Asi lõppes suurte paksude tembeldatud lepingutega, mille mõlema riigi suured juhid allkirjastasid (ja mis siiamaani ratifitseerimata, aga see selleks).

Suur oli mu üllatus kui selgus, et kuigi lepingus on kaardid, koordinaadid ja tekstiline piirikirjeldus, siis vasturääkivuste korral on neist kõige madalama prioriteediga kaardid ja kõige kangem lõplik tõde on tekstiline kirjeldus stiilis "... sinnani ja siis edasi piki jõe keskjoont kuni sinnani ja edasi ...". 

Miks koordinaadid ei loe? Osalt just sellesama asja pärast, et nagu nondel samadel piiriläbirääkimistel selgus, olid NSVL-Soome merepiiri läbirääkimistel venelased trikke teinud ja abivalmilt nina alla lükanud kaardid, kus koordinaatsüsteem oli mitusada meetrit nihkes. No mine võta kinni, miks nõukogude võimul oli vaja sikku teha ja mõnisada meetrit tühja merd juurde petta, aga nii nad tegid.

Sestap peame õnnelikud olema, et Riigi Teatajas ei ole need õhuruumid kirjeldatus stiilis "Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee 278. kilomeetrist lõuna poole esimese truubi juurest otse vasakule, sealt kuni tiigini ja siis ..."

Üldiselt Einaril ongi õigus, Google Earth kaarti järgi on(?) Kupi kasarmud ka KM lennupiiranguga (H kuni 670 m) objektide nimekirjas, objekt number 7. 

https://drive.google.com/drive/folders/1yRnKAhJr-wBUwC6zRjYLSdTDcVo0zO-E...

Siin Google Earth failid määruse "Lennupiirangud õhusõidukitele ja geograafilised alad mehitamata õhusõiduki lendamise piiramiseks" lisadest 1-3 ja punkti 2 ("Lennupiirangud õhusõidukitele keskkonnakaitse eesmärgil") kohta. Viimases midagi muutunud ei ole, kõik on samad mis on toodud VFR kaardil ja AIP-s. Tegemist mitteametliku kaardiga ning vaid osa neist kehtivad mehitatud õhusõidukitele. Ehk on abiks.

 

Üldiselt jagan Siimu seisukohta, piinlik, et ametlikku kaarti jätkuvalt ei ole. Kõiksugused lennupiirangud ja -alad (nii staatilised kui dünaamilised) peaks olema ammu juba mõnda kaardirakendusse kokku pandud. 

 

Soome: https://aviamaps.com/en

Kuna objektidel puuduvad nimetused, lisasin kõik lennupiirangu alad XCSoari õhuruumi faili ja tuleb välja, et lisaks objekt 7-le (Võru lõuna servas) on G2 õhuruumis veel objekt 9 asukohaga Nursipalust lõunapool. Lisaks on veel lähiümbruses objektid 8 ja 15, mis asuvad Tartu linnast ida pool. Ülejäänud on Põhja-Eestis.

Veiko

Veiko

Kas need XCSoari failid on kusagil jagatud? Ma mõelnduki, kas on mingi kohalik õhuruumi ja pöördepunktide vms dataset, mida saaks kasutada?

mul on kunagi hiidammu tehtud pöördepunktid ja õhuruum, mida olen jõudumööda täiendanud, aga sisu eest ma ei vastuta.

Kõige suuremaks puuduseks pean praegu Läti piiril 5km puhvri puudumist (nagu välja tuleb, et või ka sinna ilma lennuplaanita minna?). Piir mul on, aga puhvrit pole.

https://www.dropbox.com/s/41ebzjfh9r9ovsj/ET_airspace.txt?dl=0

https://www.dropbox.com/s/0t3687dut0besmj/Estonia_gliderfields.cup?dl=0

https://www.dropbox.com/s/lgwfflcy2pno0jk/Estonia_waypoints.cup?dl=0

 

 

Iseenesest Skydemon näitab ka igasuguseid alasid ja hoiatab, kui sinna sisse üritad lennata. Samas ei oska ta sulle öelda, kas see ala parasjagu aktiivne on või mitte. Taavi ilmselt tunneb Skydemoni hingeelu rohkem. Ma olen seda paar korda kasutanud ainult. 

Sinna on lisatud Riigiteataja nimekirjast ainult esimesed 16 objekti. Ülejäänud ei peaks meid puudutama, on droonidele.

https://drive.google.com/file/d/1hXAaKH6HRJR5bzec-oVEL1PifrMo-ASA/view?u...

See tuleks XCSoaris lisaks olemasolevale juurde panna - saab kaks õhuruumi andmebaasi korraga lisada.

Veiko

sul on pandud AH 2200 ft msl, aga kas AGL ei pidanud need mitte olema?

Need on päris nipikad vahed. Kui võistlustel ajad FL95 ja 9500 ft MSL sassi kasvõi ühe meetriga, siis on see õhuruumi rikkumine. Teine rikkumine võistlusperioodi jooksul on päeva diskvalifitseerimine, kolmas tähendab koju saatmist edasikaebamise õiguseta ja peakohtunikule kaalutlusõigust andmata... 

Mnjah, selle osa ma panin nii nagu kõik need ülejäänud ohualad - VFR kaardi peal kirjas: 2300 FT AMSL / SFC. Kuid nende uute piirangute puhul ma ei teagi kumb on, AGL või MSL. Lisas VV_229k_lisa1 nagu mainitud ei ole, vähemalt ma ei leidnud. Igaks juhuks, et mitte eksida, tuleks ilmselt AGL-i kasutada.?

Veiko

1. Reguleerimisala

1.1. Korraldusega kehtestatakse lennupiirangud õhusõidukitele ja geograafilised alad mehitamata õhusõiduki lendamise piiramiseks riigi julgeoleku ja avaliku korra tagamise ning keskkonnakaitse eesmärgil Eesti õhuruumi osades.

Kui ma nüüd õigesti aru saan, siis tegelikult käib kogu jutt üldse MEHITAMATA õhusõidukitest. 

Lisa 1: 1. Kaitseministeeriumi valitsemisala objektide nimekiri, mille kohale kehtestatakse lennupiirang ja geograafiline ala mehitamata õhusõiduki lendamise piiramiseks riigi julgeoleku tagamise eesmärgil:

Maapinnast, AGL: "1.2. Lennupiiranguga hõlmatud õhuruumi osa ja geograafilised alad mehitamata õhusõiduki lendamise piiramiseks piiritletakse geograafiliste koordinaatidega WGS-84-süsteemis ning kõrgusega maa- või veepinnast. "

Punkti 1.1 "Korraldusega kehtestatakse lennupiirangud õhusõidukitele ja geograafilised alad mehitamata õhusõiduki lendamise piiramiseks" tuleb minu arvates mõista nii, et lennupiirang kehtib (mehitatud) õhusõidukile ja mehitamata õhusõidukile kehtib "geograafiline ala lendamise piiramiseks". Juriidiline sõnavärd, aga mis teha. 

Õnnetud mehitamata õhusõiiduki piloodid peavad veel lugema peenikest kirja, et "lisaks geograafilisele alale võib lisanduda veel 50m kinnistu piirist". Ehk siis lisaks lisades toodud koordinaatidele pead minema katastrikaarti uurima. Päris inimvaenulikuks on asi tõesti tehtud. 

Umbes samal teemal: https://www.err.ee/1608781678/teaduslikult-toestatud-eurodokumente-on-va...

 

Nõus, et segane värk selle juriidikaga. Aga mulle sobib vabalt ka 2200 jalga maapinnast. Ega väga madalamal niikuinii Võru linna kohal ei taha olla :) 

Kuna asi kisub käesolevale riigile tavakohaselt juriidiliseks tsirkuseks, siis tekkis ka vastaval tasemel küsimus: kas ründerakett on mehitamata õhusõiduk või hoopis muu asi, mille kohta piirangud ei kehti? Antud küsimus ajendus sellest arusaamast, et raketi jaoks on õhk vastik ja ebamugav keskkond.

1.4. Korralduse punktides 2‒4 nimetatud lennupiiranguid on kohustatud järgima mehitatud õhusõiduk. Ametlikult saame sooritada kolmnurkset marsruutlendu ümber Taara kasarmute tõusuga "kasarmu" katusele 2200 jala kõrgusele ja ametliku õigusega lugeda üle, mitu veoautot seisis kolmnurgas Smile

einar

Seda ma olen ka mõelnud, et tänapäeva kaamerad on nii suure eraldusvõimega, et kas see 2200 jalga neid väga päästab luuramise eest. 

tõmbasin alla.