Silent Club-ühelabalise propelleriga

Kommentaarid

Huvitav kuidas sellise propi puhul tõmbe keskme liikumisest tekkinud vibratsioon leevendatud on? Propil on küll vastukaal, kuid see ajab ainult massikeskme telje peale, kuid tõmbe kese on ikkagi kusagil keset proppi laba, seega tugevalt tsentrist eemal. Kui see oleks lihtsasti lahendatav probleem, siis võiks ju teha ka ühe labaga helikopteri.

Täiesti asjakohane küsimus, Hendrik! Tegelikult on laba tõmbekese isegi laba 75% peal, või veidi lähemal, sõltub labast. Ka mind paneb imestama, kuidas on saavutatud aerodünaamiline balanss, kuid väga võimalik, et see on toorelt summutatud tänu kasutatavate maerjalide omapärale. Meenutagem, et Robinsoni kopterite labadel pole pendelliigendit olemaski (liigend laba edasi - tagasi liikumiseks), kõik mõjud summutatakse labas eneses. Nii, et mine tea...

Nii väikeste võimsuste korral täiesti mõeldav. Suuremate korral... Ameerikas tehti 40-datel ca. 2MW võimsusega kahelabaline tuulegeneraator. Ca. aastaga oli telg pooleks, kuna masti varjestuset tulenevalt nihkus tõmbekese iga ringi ajal korraks ja see väsitas telje ära.

Ülalmärgitud lehekülje kergelennukite sektsioonis pälvis tähelepanu loosung:"For Pilots Who Make No Mistakes".

Selline ühe labaga propp (vint)on kasutuses isegi (võistlus)mootorpaatidel.Ja ka kiiretel tuulegeneraatoritel .Põhjused,miks neid valdavalt ei kasutata,on muud probleemid . Tuulegenekatel kasutatakse vastukaalu asemel generaatorit,aga pöörlev genekas on omamoodi jamadega.
Muidu aga annab takistuses võitu küll.Peahädana vibrat pole kohanud.

Ma arvan, et paadikruvid ja tuulegeneraatorid pole eriti võrreldavad.

Paadikruvi puhul on diameeter üsna väike ja tõmbekeskme nihkumine pole nii suur. Pealegi annab kruvi puhul teha seda laba selliselt, et tõmbekese on üsna telje lähedal (suur pind või noolsus). Kolmandaks asub paat siiski vees ja selle keret ei anna naljalt loksutada. Igasugune vibratsioon sumbub üsna ruttu.

Tuulegeneraatorid on seevastu statsionaarsed ehitised ja nende konstruktsiooni võid piisavalt materjali laduda, et see kõik ebaühtlusest tekkivad pinged üle elaks. Vibratsioonist ei saa siin rääkida, kuna pöörlemissagedus on ikkagi oluliselt väiksem. Ja kui generaator on vastukaaluks, siis võib pöörlemisest tekkivad väänded olla just kasulikud ja aidata tõmbekeskme nihet kompenseerida.

Põhimõtteliselt on võimalik ehitada ka ühelabalisele propellerile vastukaal, mis kompenseerib tõmbe keset. Näiteid selleks võib tuua loodusest - vahtraseeme. See on sisuliselt ühe labaga helikopter. Vastukaaluks on seeme. Analoogiliselt võib propellerile anda vabaduse kalduda tõmbe suunas ja lasta tsentrifugaaljõul vääne kompenseerida. Kui seda mõtet edasi arendada, siis võib juba algselt vastukaalu nihutada vabadust andvast liigendist pikki telge tahapoole, et see läbi jõuõla mõjuva tsentrifugaaljõuga kompenseeriks kindlate pöörete- ja tõmbejõu puhul viimase nihet. Kuigi mulle tundub, et tegemist on paradoksiga, kuna tasakaalus oleku puhul ei tohiks olla vahet, kas vabadus kallutada on olemas või on kogu süsteem võlliga ühes tükis. Viimasel juhul on aga raske ette kujutada, kuidas see tõmbejõudu tsentris hoiab. Äkki Jaan suudab selle lahti hammustada?

Hendrik

Sai kaks aastat tagasi huvi pärast võetud hinnapakkumisi erinevatelt tootjatelt, ka Alisportilt. Siin nende vastus koos konfiguratsiooni ning hinnakirjaga:

Attn. Mr. Õun Alari, Tartu, Estonia
Dear Mr. Alari,
We thank you for your e-mail we received on the 12th of October 2005, as well as for your interest in the Silent glider. We are pleased to enclose you herewith our price list, which is valid at the following selling conditions:
- Prices are expressed in Euro currency
- Vat is already enclosed
- All the prices are intended ex-works our manufacturing plant of Cremella (Lecco) Italy
- The payment is to be: 1/3 with the order, 1/3 on notification of the manufacturing start process and settlement on delivery (ex-works Cremella – Lecco – Italy)
- The delivery is approx. 5/6 months after the receipt of our order confirmation
Please find here attached the configuration of the Silent 2, together with some illustrated depliants of it.
In case you want to know more about the Silent 2 in a kit version, please have a look at the following pages of our web site:
http://www.alisport.com/eu/eng/silent_2kit.htm
http://www.alisport.com/pdf/manual.pdf
Moreover, here below there’s a link of an american customer web site, who has built one of our kits and has wrote his history about it on the following:
http://www.precision3d.com/Silent/
We thank you again for your attention and, awaiting to receive your news in the near future, please receive our best regards,
Ilaria Caprioli
Customer Service
Alisport Srl
Via Confalonieri, 22
I – 23894 Cremella (Lecco)
Italy
info@alisport.com

Konfiguratsioon 1

Konfiguratsioon 2

Pricelist 1

Pricelist 2