Ridali lennuvälja maa ost

On tekkinud selline paratamatu olukord, et Ridali Lennuklubi peab ostma 10 ha lennuvälja maad, säilitamaks Ridali lennuvälja rajapikkusega 1100 meetrit. See maatükk asub lennuvälja põhjatipus, mida siiani rentisime
Ostetav kinnistu on maatulundusmaa katastritunnusega 38501:004:0150, maksumusega 160 000 krooni. Ostuõigus Ridali Lennuklubile on reserveeritud.
Aasta algul ostsime kinnistud Lennu I ja Lennu II, milleks korjasime möödunud aasta klubi liikmemaksud. Palun klubi liikmetel kanda 2007.a. liikmemaks (1500.-) klubi arveldusarvele SEB Eesti Ühispank a/a 10220007061016 hiljemalt 1. aprilliks 2007.a.(loe edasi)
Selgitus "lennuvälja maa". Kui klubil leidub häid toetajaid, siis võtame vastu ka
tagastamatuid rahalisi annetusi.

Ette tänades klubi juhataja Einar