Rakvere petitsioon

Edastan järgneva üleskutse:

Aita säilitada Rakvere lennuväli!Meieni jõudis info, et Rakvere linnavalitsusel on kavas võtta vastu uus lennuvälja tööstusala detailplaneering eesmärgiga see müüa uus vana asemele loodud vastvalminud lennurada. Ja teha seda vaatamata sellele, et linna arengu kontseptsioonis aastani 2030 on kirjas: „Lennuliiklus. Üldplaneeringus on kajastatud Rakvere lennuvälja arendamine väikelennukite, hobilennunduse, väikekaubavedude ja operatiivlendude teenindamiseks.“ Lennuraja müügiplaan tundub meile absurdne, kuna sellega hävitatakse peaaegu valmis infrastruktuur, mille arengupotentsiaal on linnale hindamatu. Meile tundub, et linn ei vaja seda, mis linnakassasse koheselt kasumit sisse ei too. Samas maandus Rakvere vanal lennuväljal omal ajal ilma olulise reklaamita mitukümmend erinevatest riikidest pärit lennukit, nende hulgas ka need, mis on sooritanud ümbermaailmalende. Siin korraldati Rakvere linna- ja spordiüritusi. Lennuvälja kasutasid lennu-õppe-treeningu baasina harrastuslendurid, lennuakadeemia tudengid ning langevarjurid. Oleme eendunud, et Rakvere lennuvälja olemasolu aitab arendada meie kandis turismi ning transpordiühendust erinevate riikidega. Väikelennukite kasutamine äri tegemisel on järjest kasvanud. Üha rohkem rakendatakse uusi lennundustehnoloogiaid. Üldlennundusest on elanike jaoks saamas isiklik transpordivahend. Lennundus ärgitab noori uusi teadmisi ning kogemusi omandama. Arvame, et Rakvere lennuvälja hävitamine on lühinägelik. Pöördume Rakvere lennuvälja säilitamise toetamise saamiseks kõigi Rakvere linna elanike ning lennundushuviliste poole.Loodame, et teie abiga jääb Rakvere linnavalitsusel vale otsus tegemata.Oma toetust saad avaldada https://petitsioon.ee/lennuvali-rakvere?fbclid=IwAR3ssAkd-X9TT5uuHpr8s7V...