Rahandusministeerium: kaaluma peaks kogu riikliku lennundussektori erastamist