Purilennust Kanadas

Sain meili Leili Fosterilt Kanadast ja ta kirjutas, kuidas käib lendamine seal. Kanadas reguleerib lendamist ministeerium nimega Transport Kanada, kes väljastab litsensid ja kellele annab vastavad soovitused Soaring Assocation of Kanada. Klubi liikme aastamaks on umbes 325 CADi, millega on makstud ka Soaring of... liikmemaks. Minnes teise klubisse, ei pea enam maksma liikmemaksu. Algaja purilendur peab olema 16 a. vana. Med komisjon on neljas klassis ja kui purilendur lendab üksi soololende, siis ta täidab deklaratsiooni, et ei põe teatud haigusi ja omavastutusel ta lendab, läbimata med komisjoni. Teooriat peab õppima vähemalt 16 tundi ja kui lennupraktika on tehtud, siis toimub klubi Cief Flying Instruktoriga kontrolllennud, kelle väljastatud tõendiga Transport Kanada väljastab litsensi. Seesama CFI pikandab ka litsensse. Klubil tundub olevat rohkem sõnaõigust ja vabadust otsustada oma elu üle, kui meil. Pukseerimine toimub umbes 600 m kõrgusele, maksab 18 CAD ja kes tõuseb õhku enne kella 11, hinnaalandus 2 CAD. Tõusumaksule lisandub purilennuki üür. Kõik toimub ühiskondlikel alustel, pukseermas käivad ka lennukoolide õpilased, kel olemas luba, et omale lennutunde koguda. Liikmemaksu maksavad kõik. Leili Foster koos abikaasaga tulevad suvel Ridalisse lendama, mõlemad instruktorid puri-, mootorlennukitel