Purilennukite (sh motopurilennukite) lennutegevuse EU komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1976

Kommentaarid

Eelloetuga seoses on Ridalis tulemas aprilli lõpus, mai algul Lennuameti töötajate poolt läbiviidav õppepäev , nädalavahetusel, täpse kuupäeva teavitan varakult. Ootame purile- ja motopurilendurite aktiivset osavõttu.

einar

Uuest direktiivist järelduvalt  tuleb pregusest algavast hooajast alates ka igale purilennukile transponder paigaldada?! *scratch_one-s_head*

Tundub, et tegemist on otsekohalduva rakendusmäärusega, kohaldub alates 9. juulist (vt Artikkel 4). Peaks hakkama neid seadmeid ostma enne kui kogu Euroopa laod tühjaks imeb... Saan ma millestki valesti aru?

Viskasin ka pilgu peale. Transponderi omamise kohustus on seal kirjas küll, kuid ma pol ekindel kas seda on ikka vaja ka kontrollimata õhuruumis lendamiseks. Transponderis on tolku üksnes radari kasutajale ehk siis lennujuhile. Olukorda see suur muidugi ei muuda, kui põhjasuunas lennata vaja on.  

Heinar O.

Kui täpne olla, siis määrus nõuab, EASA aga on läbi AMC täpsustanud nõude täitmist ja tegelikult on vajalik üksnes "transponder mandatori zonis", mille määrab pädev asutus ehk siis see kes AIP-i joonistab (ma arvan). Seeg selgub lõplik tõde AIP'st ning Eestis ja lõunapool on transponder kohustuslik kontrollitud õhuruuis lednamisel välja arvatud erandid, millek son seni olnud ka purilennukid. Kui nii jääb siis probleemi tõesti pole.

GM1 SAO.IDE.135 Transponder

Under point SAO.IDE.135, the carriage of a secondary surveillance radar (SSR) transponder is only required, when operating in a portion of airspace designated by the competent authority as a transponder mandatory zone in accordance with point (b) of point SERA.6005 of the Annex to Regulation (EU) No 923/2012.

 

 

Heinar O.