Purilennuõpetajate koolitusest osalejatele...

22.jaanuaril algusega 9.00. algab kursus ja selleks ajaks palun tasuda 1500 eek. AS Pakker Avio arveldusarvele nr. 10102001110007. Sel juhul antakse Teile kohe peale kursuse lõpetamist tunnistus. Jõudu!