Pisike video LAK20T -ga lendamisest Leedus

Kommentaarid

Selline võiks meil ka Ridalis olla.