Olla või mitte olla...?

Lennundusega seotud õnnetusi on meil väga palju, seda just viimasel ajal ! ALMAVÜ ajal olid enamasti ( väga harva ) õnnetused võistluste ajal, mil taheti võita ja mindi riskile; pöörisesse minek, kokkupõrked. Mis on meil eestis nüüd lahti ? Seni olnu on enamasti pilootide süü; enese võimete ülehindamine, minek riskile, valed otsused. Lendan aastast 1978, mul oli siis "tööraamat" kuhu ma kandsin sisse analüüsi oma lennust, vead, märkused jne. See pani mõtlema ja ka praegu on analoogne süsteem olemas näiteks SLK langevarjuritel, kellega ma koos harva hüppan. Lennunduses on praegu taandareng, õnnetusi palju ja sisuliselt peataolek. Lennuameti osast selles loos! Hetkel stagnatsioon ja diktatuur nende poolt. Lennuamet on tekitanud ebaterve õhkkonna meie lennunduses, vastastikune usaldamatus ja austuse puudumine, Lennuameti poolne nõiajaht, Lennuameti poolne "mutri" pingutamine on viinud kaudselt ka nende õnnetusteni, mis on viimastel aastatel juhtunud. Lennuamet peab taastama oma autoriteedi lennunduses, nemad on suuna näitajad, raja seadjad. Lahendus tuleb leida, istuda ühise laua taha, nii Lennuamet, Lendajad, Lennuameti peadirektor, vaba ajakirjandus, suud puhtaks rääkida ja edasi elada ! Üle tuleb võtta euroopa seadused, mis reguleerivad purilendu, langevarjundust, mudellendu, kerglennukeid jne. Hetkel on seisud väga halvad, milleni on viinud ka minupoolne ootamine, et äkki paneb Lennuamet asjad paika, mille järgi elada, lennata. Seda aga niipea tulemas ei ole. Ma ei ole ka nõus hr. Rein Porro mõtteavaldustega, kes on väga hea piloot ja pedagoog ja samuti mõnede teistega ! Keegi ei tule lendama selleks, et end tappa. Lendamine on muutunud palju korrektsemaks Ridali Lennuklubis ja ma usaldan neid, kes meil lendavad. Vanasõna ütleb: "kala hakkab mädanema peast!" ja siit mõtteainet kõigile peadele, kes vastutavad lennutegevuse, ohutuse eest meie lennunduses. Süsteem, mis on siiani püüdnud tagada lennuohutust ja järelevalvet lennunduses , ei ole toiminud, õnnetuste arv on pigem kasvanud ! Siiani on olnud üksikjuhtumid, aga mis saab siis, kui kukub alla suur reisilennuk ? Kui Lennuamet hakkab mind taga kiusama selle artikli pärast, siis võtan aja maha ja lähen hoopis kalale, kus kahel pool kaks võrdset ullikest ! Ridali Lennuklubi juhataja Einar Viin, einar.viin@mail.ee