Nõuded Nordicale võivad ulatuda üle 100 miljoni euro