Malmi lennuväli lõpetas tegevuse

Kommentaarid

Jutus sisaldus lubadus, et võitlus pole veel lõppenud, rajad jäävad esialgu alles ja on lootust, et järgmised otsustajad on targemad.