Lennuturismi tõmbekeskus

Lennuliiklusteeninduse AS-i nõukogu vaatas oma 101. koosolekul läbi laekunud sponsorlustaotlused ja otsustas rahuldada teiste seas taotluse MTÜ Viljandi Lennuklubi lennuturismi tõmbekeskuse uuringuteks summas 25.000 kr.