Lennureegleid muudeti parema arusaadavuse ja tõlgendamise huvides :)

5. aprillil jõustus majandus- kommunikatsiooniministri 26. märtsi 2008. aasta määrusega nr 26 kinnitatud lennureeglite muudatus.

Lennuamet selgitab: "Lennureeglite muutmine tuleneb vajadusest täiendada lennureegleid Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni ICAO poolt rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 2. lisasse „Rules of the Air ” (lennureeglid) ja sellega seotud protseduuridesse lisatud muudatustega (nr 40), mis jõustusid 22. novembril 2007.
Lisaks nimetatud muudatustele on tulenevalt pilootidelt saabunud tagasisidest lennureeglite teksti korrigeeritud selle parema arusaadavuse ja tõlgendamise huvides."

Kommentaarid

Huvitav, kas eksamiküsimusi kah muudetakse või jäävad need samaks. Pidi ju olema hirmus keeruline muuta.