Kuidas lugeda ee.hobi.aeronautika uudisgruppi

Kuna selgunud on, et paljud lennuklubide liikmed pole uudisgruppide kasutamisega eriti kursis, toome siinkohal ära lühikese juhendi, kuidas lugeda uudisgruppe:
ee.hobi.aeronautika
rec.aviation.soaring

Juhendi aluseks on meili ja uudisgruppide lugemise programm Microsoft Outlook Express. Mõne muu programmi kasutamise korral tuleb asjale läheneda loominguliselt ning katsuda ise või koos oma tuttava itimehega sobiv lahendus leida.

Juhend:
Avage Outlook Express. Kui Express pole teie põhiline meiliklient, siis ta tahab selleks tihtipeale saada. Keelake tal see ära. Samuti puudub ka vajadus talle mingit meiliserverit külge haakida.
Kui te olete lõpuks jõudnud seisu, kus teil on ees Outlook Express kogu oma hiilguses, avage menüü Tools. Sealt Accounts... . Avanenud vaates klõpsake Add ning valige avanenud menüüst News... . Avanenud akna nimest (Internet Connection Wizard) ärge laske ennast häirida. Sisestage sinna oma varjunimi või ka pärisnimi (sellena te hakkate hiljem uudisgruppides esinema), oma mingi toimiv meiliaadrss (kuhu lekunud eravastuseid Te ka loete. Siinkohal soovitus: ärge kasutage oma põhimeiliaadressi. Kui Te just junkmeili järele vajadust ei tunne).