KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/1119, 31. juuli 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1178/2011 deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonide osas

Kommentaarid

rootslastel on automaat tehtud, mis lähteandmetena instruktorit, soovitud kursust ja lennukit kasutades genereerib nende lennuameti jaoks aktsepteeritava programmi ja deklaratsiooni : https://ksak.se/registrera-flygskola/