Kaks ärimeest trehvasid kopteritega Ida-Virumaa kohal