FAI purilennuvõistlused 2007-2014, sel aastal ka leedus.