Euroopa andis Eesti lennuohutusele hävitava hinnangu

15.05.2006 18:42
BNS

Euroopa lennuohutusagentuuri andmetel on Eesti olukord lennuohutuse tagamise vallas äärmiselt halb ja selle parandamine nõuab kardinaalseid meetmeid ning investeeringuid.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kriisireguleerimise osakonna lennuõnnetuste uurija Tõnu Ader nõustub Euroopa organisatsiooni arvamusega ja nimetab möödunud aasta lennuohutuse kokkuvõttes Eesti lennuohutuse taset väga madalaks.

Tõnu Ader

Ader märgib, et kui võrrelda Eesti lennuohutuse taset teiste euroliidu liikmesmaade omaga, siis viimase kümne aasta jooksul on Eesti selles vallas negatiivses mõttes absoluutne liider. Näiteks ületab Eesti ärilises lennutegevuses üle 2,2 tonni kaaluvate õhusõidukitega toimunud õnnetuste osas Euroopa kesmist taset pea kaks korda.

Kuigi viimastel aastatel on pädevad ametkonnad suutnud Adra sõnul lennuohutuse järelevalvet märgatavalt tõhustada, mõjutab olukorda vahepealsete aastate tegematajätmistest tingitud madalseis.

«Tuleb arvestada, et lennuohutus on üldiselt väga kompleksne nähtus, millele on omane teatav inerts. See tähendab, et nii tegematajätmised kui ka pingutuste tulemused ei ilmne kohe, vaid alles mitme aasta pärast,» ütles Ader.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kriisireguleerimise osakonna hinnangul tuleb riigil kaaluda lennuametile tulevaks aastaks ja ka edaspidi eelarveliste vahendite kasvu võimaldamist lennuohutusalaseks tööks.

Samuti teeb kriisireguleerimise osakond ettepaneku reguleerida seadusandlikult lennuspordiföderatsiooni rahastamine ning lahendada lennuspordi üle vajaliku järelevalve tegemise küsimus.

Samas märgib Ader positiivse asjaoluna, et varasemad lennuohutuse parandamiseks tehtud ettepanekud on viimasel aastal suures osas järgimist leidnud.

Kommentaarid

Üle tüki aja on Euroliidul ka õigus.

Kaido_signature

Mulle meeldis see lõik: "Samuti teeb kriisireguleerimise osakond ettepaneku reguleerida seadusandlikult lennuspordiföderatsiooni rahastamine ning lahendada lennuspordi üle vajaliku järelevalve tegemise küsimus".

einar

Paljuks seda Eesti oma lennundust praegu ikka on, nagu enamikes riigi poolt hallatavates valdkondades, valitseb ka Eesti lennunduses haldus-suutmatus. Sisuliselt pole venelaste lennuklubidki Eestis Lennuameti haldus-kontrolli all, rääkimata venelaste lennufirmadest Eestis. See-eest on Eesti harrastuslennundus riigi poolt üle reguleeritud ning seaduskuulekas harrastuspiloot tugeva riigi pressingu all. Taevalaotusse on inimene aastatuhandeid pürginud, nüüd kui see on inimkonnal tehniliselt võimalik, siis sinna ka minnakse, isegi siis kui viimane sent tuleb riigilõivuks loovutada.
Tervitatav on kriisireguleerimise osakonna ettepanek reguleerida seaduslikult Lennuspordiföderatsiooni rahastamine, kuid spordi üle vajalik järelvalve lahendab Lennuspordiföderatsioon ise, selleks ta ju ongi loodud.
Riigil tuleb lahendada kogu harrastuslennunduse üle vajalik järelvave tegemine, ohutus peab tagatud olema igasugustel lendudel! Ohutuse tagamise nimel tuleb riigil esimese sammuna teha lennuharrastajatele maksusoodustusi, loobuda ülirangetest seadusesätetest, mis on ennekuulmatud enamike vanade demokraatiariikidega võrreldes. Kuskil pole öeldud, et riik ei või Eesti tärkavt harrastuslennundust ka rahaliselt abistada!

Kui keelaks Eestis katseliselt kolmeks aastaks lendamise üldse ära, statistika ja Eurojoru paraneks hoobilt. Pabereid juba jagub mida täita ,või on just liiga vähe .

Kui aastas 11 kuud pabereid kirjutada ja siis korra õhku keegi saab ,see viiks õnnetuste arvu kindlasti väiksemaks.Enamus passiks maas ,aga äkki mõni joob end murest surnuks. Jälle ei ole hea.

Veel on võimalus igasuguseid tasusid tõsta.Nii teadaolevaid kui ka mõelda välja selliseid ,mida brüsseelikud isegi unes näinud ei ole.Parajalt nii palju ,et lendamise peale lihtsalt enam ei jätkuks. Siis peaks rahu nii taevas kui maa peal olema.
Äkki on midagi liiga palju ,või ei ole ka.

Lennuameti asejuht Rein Porro ei taha EL-i hävitavat hinnangut kommenteerida. Delfi, 17.05.2006 http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=12907175

einar