Esimene lennuk Ridalist on nähtav Flightradar24 kaardil

Falke kolis ära Tartu elama ja jättis jälje maha Smile .

 

Kommentaarid

Lennuki ikoon on küll meeldivalt agressiivne Smile  Aga ma ei suuda flightradar24.com-ist  mingeid es5075 jälgi leida.. Igatahes HUA!

Seoses seireahelda uuendamisega ja WAM süsteemi kasutuselevõtuga on S-mode transponderid nüüdsest lennujuhtidele näha ka Lõuna-Eestis madalamatel kõrgustel. 

Üle Eesti lisandus 24 tugijaama, mis asuvad olemasolevates Elisa, Levira ja Telia mastides. 
WAM süsteemi kasutuselevõtmine loob eeldused Tartu lennuväljale õhuruumi situatsioonipildi loomiseks ja selle kasutusele võtmiseks operatsioonilises töös. Seni polnud see võimalik, kuna kasutatavad radarid ei kata nimetatud piirkonda piisavalt madalatelt kõrgustelt.

Täiendavate seireallikate lisandumine võimaldab paremat täpsust, suuremat katvust õhuruumis, suuremat häirekindlust ning uute andmeväljade kasutamist lennujuhi töökohal.