ELF-i 2022 üldkoosolek

Lugupeetud Eesti Lennuspordi Föderatsiooni liikmed Eesti Lennuspordi Föderatsiooni juhatuse ettepanekul viiakse neljapäeval, 17. veebruaril 2022 aastal algusega kell 19.00 läbi ELF-i üldkoosolek veebikeskkonnas. Päevakord
1. 2021 tegevus- ja majandusaasta  aruande kinnitamine 2. 2021 parima sportlase ja noorsportlase valimine. 2. 2022 spordiaasta plaanitud tegemistest
3. ELF-i liikmetasu ja sportlaslitsentside tasu kinnitamine 2022 aastaks
4. ELF-i delegaatide volituste pikendamine või uute liikmete määramine FAI komisjonidesse
vastavalt alakomiteede ettepanekutele.

5. Muu info ja esile kerkinud küsimused Vajalikud dokumendid ja ettepanekud päevakorra teemade aruteluks edastame järgnevatel päevadel. Täiendavalt teatame ka veebikeskkonna aadressi koosolekul osalemiseks.Kui on ettepanekuid või küsimusi koosoleku läbiviimise aja, korra või päevakorra kohta palun teada anda hiljemalt 9. veebruariks.Alaliitude juhtidel palun hea seista, et teade jõuaks kõigi ELF-i liikmeteni ning teavitada liikmeid, kes ei saa osaleda koosolekul, volituse andmisest teisele liikmele. Urmas UskaELF-i sekretär

 

502 8223