ELF i üldkoosolek

Tere 


Austatud Eesti Lennuspordi föderatsiooni liikmed 

Lennuspordi föderatsiooni juhatuse otsusega kutsume kokku 
üldkoosoleku 4.03.2018 kell 11.00 asukohaga Türi tn. 10 C (Eesti 
Langevarjuklubi ruumid) järgneva päevakorra arutamiseks: 

1. 2017 tegevuse aruanne 
2. Revidendi aruanne 
3. Aruannete kinnitamine 
4. 2018 tegevussuunad 
5. 2018 eelarve 
6. 2018 võistluskalendri kinnitamine 
7. Parim sportlane 2017 valimine 
8. Muud küsimused 

Palume liikmesklubide esindajatel kinnitada üldkoosoleku kutse kätte 
saamine vastates kirjale. 


Lugupidamisega 

Lennusporsdi föderatsiooni juhatuse nimel 

Mihkel Haug 

Kommentaarid

FAI Gliding Commission (IGC) Plenary Meeting mis toimub Freudenstadtis (GER), 2-3 märtsil 2018, esindab meid Läti. 

 

https://www.fai.org/page/igc-meetings

einar

Klubi Tallinna liikmetest võiksid koosolekul osaleda Lauri, Reeno, Matti... , mõelge. 

einar