ELF üldkoosolek 25.03.17 kell 11.00 Lennundusmuuseumis Tartumaal

ELF juhatus otsustas oma 10.03.17 koosolekul 

kutsuda kokku järjekordse korralise üldkoosolekulaupäeval, 25. märtsil 2017 algusega kell 11.00 Eesti Lennundusmuuseumis http://www.lennundusmuuseum.ee/kontakt/ Päevakord (ja mõningad juhatuse ettepanekud):1. juhatuse tegevusaruanne2. alakomiteede tegevusaruanded3. finantsaruanne ja revidendi aruanne, selle kinnitamine4. uue juhatuse valimine(alakomiteedel peavad olema selleks ajaks toimunud oma koosolekud, välja valitud kuni 2 kandidaati igast alakomiteest juhatusse)5. tegevussuunad 2017 ja kaugemaleulatuvad6. eelarve kujundamine ja kogutavad tasud(juhatuse ettepanek: ELF liikme aastane tasu 150€; FAI sportlaslitsentsid täiskasvanutel 25€ ja juunioridel 5€)7. võistluskalendri kinnitamine8. FAI delegaatide kinnitamine9. ELF parim sportlane 2016(alakomiteedel võimalus esitada oma kandidaadid täiskasvanute ja noorte arvestuses, lähtudes sportlikest tulemustest)10. muud küsimused  NB!Kui ELF-i liige ei saa olla esindatud Üldkoosolekul, võib ta lihtkirjaliku või digitaalselt allkirjastatud volikirjaga anda õiguse osaleda ja hääletada enda eest mõnele teisele ELF-i liikmele. Vastavad volitused palume saata kas elektooniliselt hiljemalt 1 päev enne üldkoosolekut team@lennusport.org  või võtta paberkandjal allkirjastatult kohapeael kaasa.Hääleõiguslike osalejate registreerimine toimub ürituse toimumise päeval kohapeal kell 10.30-11.00.