ELF üldkoosolek 16.02.20 kell 1100 Manta majas, Tallinn

Vastavalt juhatuse otsusele, ELF üldkoosolek toimub

pühapäeval, 16. veebruaril 2020, algusega 11.00

Manta majas, Vabaduse pst 174b Tallinn


Päevakord:
1. 2019 tegevusaruanne ja majandusaasta aruanne: juhatuse aruanne ja
alakomiteede aruanded, revident
2. Parim sportlane ja noorsportlane 2019, võimalik premeerimine
3. Tegevuskava ja kalender 2020
4. Juhatuse liikmete volituste pikendamine 2 aastat või uute liikmete
määramine alakomiteede poolt
5. FAI delegaatite volitused, vajadused asendamised
6. Rahastamine ja liikmetasud ning litsentsitasud
7. Treenerite kutsekomisjoni liikmete muutmine ning lennuspordi
treenerite pädevuste arendamine

(Vajalik riikliku rahastuse taotlemiseks)

8. Muu info ja esilekerkinud küsimused

Registreerimine koosolekuks kohapeal 16.02.2020 kell 1045-1100.
Kui klubi esindajaks pole seadusejärgne esindaja ehk juhatuse liige, on
vajalik kas kirjaliku või digitaalselt allkirjastatud volituse olemasolu.
Palume kõigil liikmetel, kes ei osale füüsiliselt kohal ja ei evi
paberkandjal pädevalt allkirjastatud volitust, saata oma digiallkirjaga
volitused hiljemalt 16.02.2020 kell 1045 (laekumise kellaaeg meie
serveris) aadressile juhatus@lennusport.org
Pärast registreerimise lõppaega ning koosoleku algust laekunud volitused
ei kuulu arvestamisele.

Lugupidamisega
Jaano Rässa
juhatuse liige