Eesti lennuentusiast ehitas unistuste täitmiseks lennuki

Kommentaarid

Selle uudisele eksitava pealkirja pannud ajakirjanik pole  uudise sisust ise täpselt aru saanud.  Uudise autoril endal on aga lootusetult segi läinud mõisted 'lennuk' ja 'sõiduk'. Eesti keel on, vähemalt lennunduse alal, muutumas köögikeeleks.

No ma ei oleks nii kriitiline. Esiteks on tore kui lennunduse alal midagi positiivset kah kirjutatakse. Muidu pole muud kuulda, et keegi kuskil kukkus alla ja Estonian Airil on jälle rahadega raskusi. Teiseks on lennukite näol tegemist ühe alamgrupiga õhusõidukitest, õhusõidkuid jälle alamgrupp kõigist sõidukitest. Nii et väljend 'sõiduk' on igati asjakohane.

Pole väitnudki, et uudis ise on liigne. Juhtisin tähelepanu vasturääkivusele pealkirjas ja sisus. KIT-i kokkupanek ja lennuki ehitamine on ikka erinevad asjad.

Õhusõidukid ei ole kuidagi alamgrupp kõigist sõidukitest, nii nagu näiteks mõiste 'iseloom' ei ole alamgrupp kõigist loomadest. Õhusõidukitega siiski lennatakse, mõningaid edusamme on kaasajal tehtud hübriidlennukitega, mille kokkuklapitud tiib võimaldab ka sõita  ehk maapinnal liigelda. Nii et väljend 'sõiduk' siinses uudises ei ole kuidagi asjakohane.

Mulle tundub, et see, et lennukiga ei sõideta on mingi Ridalis välja mõeldud keeleline eputis, mis on küll tore ja armas, ainult et sellistesse vahvatesse keelemängudesse ei tohi ise ära armuda. Õigekeelsussõnaraamat on siiski teisel seisukohal:

lennuk <2e-i>. Sõidab lennukiga Hiiumaale:  http://www.eki.ee/dict/qs2013/index.cgi?Q=lennuk&F=M

Samuti on õhusõiduk täiesti selgelt sõidukite alamrühm: õhu+sõiduk nt õhupall, helikopter http://www.eki.ee/dict/qs2013/index.cgi?Q=%C3%B5hus%C3%B5iduk&F=M

sõiduk <2e-isõiduriist. Hobu+sõiduk, mootor+sõiduk, vee+sõiduk, õhu+sõiduk... http://www.eki.ee/dict/qs2013/index.cgi?Q=s%C3%B5iduk&F=M

 

Samuti sõitma: http://www.eki.ee/dict/qs2013/index.cgi?Q=s%C3%B5itma&F=M

Kaido, mulle tundub, et jälgitakse seda põhimõtet, et on olemas need "lihtsalt" sõidukid:

mootorsõiduk, veesõiduk, õhusõiduk, ... aga aga purjeks (jaht) ja purilennuk on lihtsalt midagi hoopis teisest ooperist.