e-volo

http://www.e-volo.com/
e-volo

Sama projekti raames välja pakutud idee kõrghoonest inimeste evakuatsiooniks:
evakuatsioon e-volo