21.01.06 "Kullos" ELF koosolek ja valimised kell 11.00.

Eesti Lennuspordiföderatsioon (ELF)on olnud pikki aastakümmneid mudelistide esinduskoht ja alati on ärritanud nende hääletussüsteem, kus teisi lüüakse massiga. Mõtet seal liige olla ei ole olnud. Aga nüüd astume (plaan) kõik aastaks katseliselt ELF liikmeks. Kõigil organisatsioonidel peaks olema võrdne arv hääli ja võrdne liikmemaks, mitte mudelistide arv ei tohiks anda häälteenamust, kes kuskil ringides nokitsevad. Spordi taandaks nimest ära ja oleks lihtsalt Eesti Lennuföderatsioon. ELF valitseb ikka see aastakümmnete tagune hõng, kuhu peaks tooma värskeid tuuli. Mida arvate ? Lennuamet suhtub samuti positiivselt klubide kuulumisse ELF - i. EEHL võiks samuti olla ELF liige. Einar (järgneb-loe edasi)

ELF-i ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD

21.01.2006, algusega kell 11.00 THK Kullo ruumis nr 201

1. Eesti Lennuspordi Föderatsiooni 2005. aasta tegevusaruanne – Urmas Uska.
2. Kaasaruanded:
mudellend
> mudellennukomitee – Jüri Roots
> FAI CIAM Eesti delegaat – Edvin Penart
langevarjusport
> langevarjukomitee – Raul Reap
> FAI IPC Eesti delegaat – Raul Reap (Eeva-Liisa Niit)
kerglennundus
> mootordeltaplaneristide komitee – Mart Rammo
3. ELFi 2005. aasta eelarve täitmisest ja finantsaruanne – Urmas Uska.
4. Revisjoni aruanne – revident Sirje Lindsalu.
5. Aruannete läbiarutamine ja kinnitamine.
6. 2005 FAI juubeliaasta ja selle tähistamine – Urmas Uska
7. Delegaadi valimine FAI CIMP-i (Meditsiini ja Füsioloogia Komisjoni).
8. 2006. a. maksude ja tasude suuruste läbiarutamine ja kinnitamine.
9. 2006. a. tegevussuundade ja eelarve arutelu ja kinnitamine.
10. ELF-i presidendi ja juhatuse valimine
11. Muud küsimused.